/
/
غارنوردی

گردشگری

غار زینگان

غار زینگان

غار زینگان در ۵۲ کیلومتری جنوب غربی ایلام و در ۵ کیلومتری جنوب شرقی صالح آباد واقع شده است.

غار کتله خور

غار کتله خور

غار کتله‌خور در استان زنجان، شهرستان خدابنده و در ۸۰ کیلومتری جنوب قیدار و ۱۷۳ کیلومتری شمال همدان و ۴۱۰ کیلومتری تهران و ۵ کیلومتری گرماب میباشد.

غار سهولان

غار سهولان

آذربایجان غربی٬ مهاباد، ۴۲ کیلومتری جنوب شرقی مهاباد-بوکان٬ روستای سهولان

غار چال نخجیر

غار چال نخجیر

این غار در میان راه دلیجان به نراق و در منطقه‌ای به نام چال‌نخجیر، و در دامنه کوه تخت واقع شده است.